lundi 10 octobre 2011

Utmaning 1, c-dag 10 okt 2011, rhetorik

Tid till 17 october 2011.

Thema: hvilken författare anser scribenten presenterar sina argumenter bäst af scribentens elsklingsförfattare i argumenterande stil? Hvarföre detta? Exempler anses trefliga.

Contrapunct: hvilken författare i argumenterande stil anser scribenten vara tråkigast och hvadan detta?/HGL

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire