mercredi 26 octobre 2011

Ursäkta, förlåt, förlåt ...

Jag är nra timmar sen.

Här är utmaningen, först, e-dag 26 october till e-dag 33 october 2 november, detta år onsdagar:

Hvilken del af eller tillämpning af geometrien har du oftast nytta eller helt enkelt glädje af? Hvarföre?

Contrapunct: hvad fattade du intet i geometrien als?

Min ursäkt, jag höll på med eget skrifvande, om Wall Street och om Gaudium et Spes, vid en dator der tiden begränsades hårdt (se commentardelen)/HGL

1 commentaire: