lundi 10 octobre 2011

Detta är intet vecka 6, utan vecka vij

Syftet är nästan detsamma. Men sexualitet är intet hvad bloggutmaningar här handlar om.

Här gäller det themata från de sju fria konsterna.

Afser - i möjligaste mån - att afverka veckor enligt söndagsbokstäfver, d v s hvarje groupe om sju har samma veckodagar som ia till vije januarii.
a181522295121926/275121926
b291623306132027/286132027
c3101724317142128/297142128
d411182518152218152229
e512192629162329162330
f61320273101724/25310172431
g71421284111825/264111825 


= första qvartalet, 13 v. minus en dag
och, ja, under skottår är det sista f i februari som är tagen två ggr.

a 2916233071421284111825
b 3101724181522295121926
c 4111825291623306132027
d 51219263101724317142128
e 6132027411182518152229
f 7142128512192629162330
g1815222961320273101724 


= andra qvartalet, 13 v. precis.

Andra halfvan af året:

a 2916233061320273101724
b 31017243171421284111825
c 4111825181522295121926
d 5121926291623306132027
e 61320273101724317142128
f 7142128411182518152229
g18152229512192629162330

= tredje qvartalet, 13 v. + 1 dag
Och så slutklämmen:

a181522295121926310172431
b2916233061320274111825 
c31017243171421285121926 
d4111825181522296132027 
e5121926291623307142128 
f6132027310172418152229 
g7142128411182529162330 

=fjerde qvartalet, 13 v. + 1 dag

Efter 31 dec=a, kommer 1 jan=a. D v s i årsskiften kommer en förskjutning, liksom hvarje skottår efter första 24 febr=f kommer ett f till.

I skrifvande stund äro vi då 10e oktober, d v s en c-dag för 41a ggn detta år. 39 v=3*91=273+10=283. Måndag i år, tisdag nästa år. Söndag förra året. Då var söndag altså c, i år d, nästa år e./HGL

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire