dimanche 13 novembre 2011

OK, b-dag, lördag

Dialectik.

Kan man med god logik påstå att tanke uttryckt på eller hemtad från internet är mindre intelligent än samma tankar i en bok?

Kan man med god logik påstå att tanke uttryckt på eller hemtad från internet är mindre intelligent än de tankar man intet hittar i de böcker man hittar i bokhandeln?

vendredi 4 novembre 2011

En dag sen (ursäkta igen!)

Då hoppa vi öfver musik för denna gång, det blir direct g-dag, d v s astronomie.
 
Thema: hvad anser du bäst bevisadt i dagens cosmologie?
 
Contrapunct: är det ngt som du anser helt obevisadt i den?
 
HGL