mardi 18 octobre 2011

18 october, d-dag, detta år en tisdag, arithmetik

Tid till nästa d-dag, 25 october.

Thema: är noll ett tal? Om så, hvarföre? Om icke så, hvarföre intet?

Contrapunkt: ngn del af mathematiken som definitivt intet är tal på något sätt?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire